Modüler Ticari Mekanlar

Proje Bilgisi

  • Proje Türü

    Modüler Yapılar

İstenilen her amaca uygun taşınabilir nitelikte modüler ticari mekânlar / modüler ticari yapılar üreten AVRUPAX, müşterilerin taleplerine ve kurumsal kimliklerine uygun karakterde modeller tasarlayarak, dizayn ve imalatını gerçekleştirmektedir.

Modüler cafe, modüler mağaza, modüler market, modüler restaurant, modüler kioks, modüler taksi durağı vs..  gibi pek çok ticari amaç için taşınabilir hazır modüler yapı imal eden AVRUPAX, mikro alanda makro kullanım modülü oluşturarak estetik, teknolojik, konforel ve ergonomik niteliklerde modüler ticari mekânlar veya modüler ticari yapılar üretmektedir.

Talep ve ihtiyaca bağlı olarak birden fazla mekânı uygulama alanında birleştirerek entegre çözümler üretebilen AVRUPAX, modüler mekân çözümlerinde profesyonel uygulamalar sunmaktadır.