Modüler Sağlık Mekanları

Proje Bilgisi

  • Proje Türü

    Modüler Yapılar

Sağlık hizmetlerinde istenilen her amaca uygun kullanıma hazır taşınabilir modüler sağlık mekânları / modüler sağlık yapıları üreten AVRUPAX, talep ve ihtiyaca göre birden fazla modüler yapıyı uygulama sahasında birleştirerek entegre çözümler sunmaktadır.

Tıbbi standartlara uygun formda mobil sağlık yapıları / mobil sağlık mekânları üreten AVRUPAX, bünyesindeki tasarım ve mühendislik ekibi ile birlikte müşterilerine istenilen yapısal formda projeler üreterek, yapının içerisinde ihtiyaç duyulacak tüm alt yapıyı standartlara uygun bir şekilde dizayn ve imal etmektedir.

AVRUPAX mühendislik, mobil sağlık yapıları / mobil sağlık mekânları çözümlerinde ihtiyaç duyulan tüm alt yapı ve donanım sistemi ile birlikte fonksiyonel, estetik, hijyenik ve konforel hizmet koşullarını gözeterek buna uygun modeller üretmektedir.