Modüler Hizmet Mekanları

Proje Bilgisi

  • Proje Türü

    Modüler Yapılar

Kamusal, kurumsal ve bireysel ihtiyaçlara özel taşınabilir nitelikte modüler hizmet mekânları / modüler hizmet yapıları üreten AVRUPAX, tasarım, mühendislik ve imalat ekibi ile birlikte istenilen her amaca ve hizmet karakterine uygun kimlik projeler tasarlamakta ve ardından imalat ve dizaynını gerçekleştirmektedir.

Modüler hizmet mekânları / modüler hizmet yapıları; Az yer kaplaması, mikro alanlarda makro performans sunması, kullanıma hazır ve her yere kurulabilir olması, içerisinde belirli yeterlilikte hizmet sunulması ve hedef kitlelere daha etkin hizmet ulaştırılması gibi performans ve verimliliği arttıran avantajları sayesinde giderek talep görmektedir.

AVRUPAX Mühendisliğin fonksiyonel, teknolojik, estetik ve konforel niteliklerde ürettiği modüler hizmet mekânları / modüler hizmet yapıları, müşteri isteklerine uygun karakterde tasarlanıp üretilmektedir.

Projelerini mikro mimari sanatı ile tasarlayan AVRUPAX, talebe bağlı olarak birden fazla modüler mekânı uygulama alanında birleştirerek entegre çözümler üretebilmektedir.